НОИ

Болница за рехабилитация Нареченски бани програма НОИ

КОЙ ИМА ПРАВО НА ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В „СБР-Нареченски бани

Съгласно Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация  право на парични помощи за профилактика и рехабилитация имат лицата:

1.Осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест;

2.Получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили пенсионна възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, не са осигурени, но срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия, не е изтекъл.

Лицата по точка 1 придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.
Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.


КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕЗЕРВАЦИЯ

Преди извършване на резервации е необходимо заинтересованите лица да се информират за заболяванията и противопоказанията за лечение, профилактика и рехабилитация по програма НОИ. изтегли ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 

“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД

ФИЛИАЛ НАРЕЧЕН

Адрес: с. Нареченски бани, общ.Асеновград  – 4239

ул. “Родопи” № 1

тел.: 03342/22-24; 032/636868

Е-mail:narechen@rehabilitation.bg

Е-mail:nar.bani@abv.bg

 

 

 

Начин на резервация:

  1. На посочения телефон
  2. По електронна поща
  3. Чрез писмо по пощата
  4. На място – в регистратура на филиала
  5. В централен офис гр.София
  6. Чрез туроператорски фирми в цялата страна

 

Показания: Противопоказания:

Болести на сърдечно-съдовата система

-          хипертонична болест (есенциална и вторична хипертония);

-          периферни съдови заболявания;

-          хронична исхемична болест на сърцето:

ангина пекторис – стабилна форма;

ритъмни и проводни нарушения;

слединфарктни състояния.

Заболявания на централната нервна система

-          функционални заболявания на централната нервна система:

неврастенна невроза;

хистерична невроза;

паническо разстройство;

депресивна невроза;

някои моносимптомни неврози (кардионевроза, логоневроза, енуреза, графоспазъм, вегетоневрози);

-          вестибулопатии;

-          различни форми на мигрена с болков синдром;

-          слединсултни състояния;

-          травмена болест на мозъка:

травматична церебрастения;

травматична енцефалопатия;

мигренен синдром при травмена болест на мозъка;

-          паркинсонов синдром.

Ендокринно-обменни заболявания

-          захарен диабет – инсулино- и неинсулинозависим тип и усложнения: диабетна полиневропатия, начална ангиопатия;

-          обезитас;

-          заболявания на щитовидната жлеза:

еутиреоидна струма – дифузна и възлеста;

хипертиреоидоза (базедова болест) – в компенсиран стадии;

хипотиреоидоза – тиреоидит на Хашимото;

следоперативен хипотиреоидизъм;

-          остеопороза – различни етиологични форми:

първична форма – пресенилна остеопороза (постменопаузална);

идиопатична форма – млади хора с по-тежко протичане;

вторични форми на остеопороза – инактивитетна, ендокринна, при диабет, от недоимъчно хранене;

-          локализирана остеопороза – най-вече след счупвания.

 

-          остри инфекциозни заболявания;

-          остри психични разстройства.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В ТП НА НОИ

1.Медицинско направление /талон №119 на МЗ – зелен/- издадено не по – рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване в лечебното заведение с диагноза показана за лечение в СБР Наречен.

2.Документ за самоличност.

3.Документ по образец на НОИ, удостоверяващ осигурителните права на лицето попълнен от счетоводството, където работи то. (изтегли ОБРАЗЕЦ).

4.Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

5.Лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 % представят телково решение, удостоверяващо заболяване показано за лечение в СБР Наречен и образец, че не са осигурени (Приложение № 2)*.

6.Лицата, претърпели трудова злополука, представят разпореждане за приемане на злополуката за трудова.

7.Лицата с професионална болест представят експертно решение за признаване на професионална болест.

8.Желателно е да се представи и резервационен талон издаден от СБР Наречен

Лицата представят описаните документи в териториалното поделение/ТП/  на НОИ по постоянен или настоящ адрес в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване в лечебното заведение. От ТП на НОИ им се издава удостоверение; заверен Талон № 119. С тези документи и евентуално резервационен талон те се приемат в лечебното заведение.